Protetică

Protetica este o ramură a medicinei dentare ce abordează rezolvarea problemelor sistemului stomatognat (aparat dento-maxilar) prin realizarea de lucrări fixe reprezentate de coroane sau punți, sau prin lucrări mobile reprezentate de proteze parțiale mobile și proteze totale mobile.

Cabinetul stomatologic iDentity oferă garanție 10 ani pentru lucrările protetice realizate.